I. Informacje ogólne Operatorem Serwisu www.caritas.pl (uratujecie.pl) jest Caritas Polska.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)
Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www

II. Granice odpowiedzialności

Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, by treści prezentowane w serwisie były rzetelne i pochodziły z wiarygodnych źródeł.
Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych danych.
W treści Serwisu znajdują się linki do innych, zewnętrznych i niezależnych od Operatora Serwisu treści. Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści linkowanych Serwisów zewnętrznych, ani też za prowadzoną przez Operatorów tych serwisów politykę prywatności.

III. Prawa autorskie

Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości treści Serwisu lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie i używanie w celach komercyjnych treści Serwisu lub ich części jest zabronione. Wyjątek stanowią przypadki wymienione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystanie jakiejkolwiek treści z Serwisu w celach niekomercyjnych dopuszczalne jest wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Operatorem Serwisu.

IV. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

V. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
* tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
* W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

VI. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
* czas nadejścia zapytania,
* czas wysłania odpowiedzi,
* nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
* informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
* adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
* w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
* informacje o przeglądarce użytkownika,
* Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VII. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VIII. Postanowienia końcowe

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.
O zmianach w Polityce Prywatności Serwisu Operator Serwisu ma obowiązek poinformować Użytkowników.